Förkortad arbetstid –förbättrad arbetsmiljö

När du behöver vård ska du kunna lita på att du får den i tid. Du ska känna dig trygg och veta att du möter personal med de bästa förutsättningarna att ge dig vård. Vare sig du besöker din vårdcentral, åker in till akuten eller är på väg till förlossningen. Det ska finnas en jämlik vård i hela Skåne. Idag är det tyvärr inte alltid så.

”Vi vill införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Det kommer att ge goda arbetsvillkor och tid för återhämtning. Det är en viktig reform för ett hållbart arbetsliv och en satsning för framtiden.”

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne.

Det är personalen som bär upp sjukvården. De förtjänar en riktigt god arbetsmiljö, många kollegor och bra förutsättningar att göra ett gott jobb. Idag är istället hundratals vårdplatser stängda, sjukskrivningstalen för höga, arbetsbelastningen hård och tiden för återhämtning saknas i många fall. Det är ett slöseri med människors engagemang och kunskap. Det är ett enormt högt pris som framförallt kvinnor (som utgör en majoritet av de anställda) betalar inom vården. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på.

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne och Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet i regionfullmäktige i Skåne

Vi arbetar för att korta normalarbetstiden inom vården med bibehållen lön, samtidigt som vi arbetar för att löneskillnaderna ska minska. Det är dags att införa 30 timmars arbetsvecka – för ökad hälsa, ökad arbetsglädje och minskade sjukskrivningar. Runt om i Sverige har försök redan gjorts. Resultaten visar nöjdare personal, möjlighet att ta emot fler patienter och färre sjukskrivningar. Med kortare arbetstid kan fler dela på jobben och orka med både arbete och fritid.

”Vi som arbetar inom vården kan inte fortsätta jobba oss sjuka. Det är dags för en politik som tar vår arbetsmiljö på allvar.”

Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet i regionfullmäktige i Skåne

Vänsterpartiet står för en solidarisk politik där vi istället för privatiseringar vill göra miljardsatsningar på att bygga upp den skånska sjukvården. Vänsterpartiet vill anställa fler, höja de lägsta lönerna och se till att det finns vårdplatser till alla, oavsett vem du är eller var du bor.

Våra mål i personalpolitiken:

  • Inför arbetstidsförkortning – 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön
  • Bygg ut välfärden – mer resurser till sjukvården
  • Anställ mer personal – öppna vårdplatser
  • Demokratisera sjukvården – öka personalens och patienternas inflytande
  • Inga vinster i sjukvården – privatiseringarna ökar ojämlikheten