För att bygga ett klimatsmart och rättvist samhälle behöver vi ha en smart kollektivtrafik

En region som är tillgänglig för alla kräver en kollektivtrafik att lita på. Vi behöver kunna ta oss till jobbet, till familjen, till vännerna och på utflykten under veckans alla dagar, oavsett var i Skåne vi bor. Ett Skåne som är väl sammankopplat med lokalbussar, regionbusslinjer och tågstationer ska göra det möjligt att ta sig dit man vill, snabbt och enkelt. Vi vill inte skära ner – vi vill bygga ut!

Kollektivtrafiken ska vara så väl utbyggd och så billig att det alltid ska löna sig att åka kollektivt. Den ska finnas för både vardagspendlingen och nöjesresorna. Det ska vara fullt möjligt att bo på landsbygden och arbeta i staden eller tvärtom: ett väl utbyggt kollektivtrafiksnät med lokalbussar som ansluter till tåg och regionbussar ska göra det smidigt att pendla varje dag.

För oss i Vänsterpartiet handlar tillgänglighet både om att det finns utbyggd kollektivtrafik och att biljetterna är billiga. Det ska inte vara en fråga om privatekonomi om vi har råd att resa kollektivt eller inte! Vi, invånarna i regionen, äger kollektivtrafiken tillsammans. Därför ska den också vara till för oss alla, oavsett var vi bor eller hur mycket pengar vi har. En solidariskt finansierad trafik gör det möjligt att inte lägga priset på den enskilda biljetten utan låta kollektivtrafiken bli en smart vana för oss alla.

”Storleken på din plånbok ska inte bestämma om du har råd att köpa månadskort. Kollektivtrafiken ska kunna vara det självklara miljövänliga valet oavsett resans mål ett enkelt och billigt val för alla!”

Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Idag höjs priserna till kollektivtrafiken stadigt år för år. Det tycker vi i Vänsterpartiet är en dålig väg att gå. Vi vill att kollektivtrafiken ska vara så väl utbyggd och så billig att det alltid ska löna sig att åka kollektivt – en satsning som är smart både för klimatet och för stadsmiljön!

Vi vill att det på sikt ska bli gratis att gå på bussen eller tåget var du vill i Skåne, något som gynnar både människa och miljö. Kollektivtrafiken ska helt och hållet vara solidariskt finansierad genom skatten. Då är kollektivtrafiken jämlik – den finns till för alla skåningar.

”En billig kollektivtrafik gör den tillgänglig för alla, det ska alltid vara lätt att resa kollektivt. En hållbar satsning är en satsning på vårt gemensamma resande, det vet vi är smart både för klimatet och närmiljön!”

Sara Svensson, regionråd, Vänsterpartiet Skåne

Innan vi kommer till helt avgiftsfria turer vill vi förbättra jämlikheten med en gång; att ha råd att kunna köpa månadskort ska inte bero på din ekonomi. Vi vill utöka gratis resor för barn på sommaren till att gälla året runt och låta pensionärer resa fritt.

Vi vet att det kollektiva resandet är en god satsning för klimatet. Vi vill inte bygga ut motorvägar för ökat resande med personbil, vi vill bygga ut järnvägar för person och godstransporter. Vi vill inte ha mer bilpendling in till våra städer, vi vill ha bilfria gator och torg med levande stadsmiljö och plats för cyklister och gående. Vi vill binda samman hela Skåne med kollektivtrafiknätet, lokalbussar till regionbusslinjer och tågstationer, för att möjliggöra pendling vart du än ska och när helst du behöver åka.

”Det ska inte vara krångligt att åka kollektivt, utan enkelt och billigt! Oavsett var i Skåne jag bor ska jag kunna använda kollektivtrafiken för mitt resande, både för nytta och nöje. En tillgänglig kollektivtrafik ska vara en kollektivtrafik för alla!”

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne. Bor i Genarp.

Låga biljettpriser som på sikt tas bort och moderna tillgängliga tåg och bussar är enda vägen fram för en region som ska fungera bra och jämlikt i framtiden!

All långsiktig hållbarhet bygger på att politiken tar klimatfrågan på allvar. En tillgänglig kollektivtrafik är en självklar del av framtiden och måste finnas för oss alla. Fler spår, fler tåg, fler bussar: det är smart.

Våra mål för en smart kollektivtrafik för hela Skåne:

  • Ökade satsningar på järnväg, regionala busslinjer och anslutande lokalbussar
  • Sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken – det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt
  • En kollektivtrafik helt i egen regi – finansierad av regionen för goda arbetsvillkor och jämlik tillgång över hela Skåne
  • Utbyggda pendelparkeringar vid anslutning till tåg
  • Nej till ohållbara utbyggnader av motorvägar – bygg ut järnväg och kollektivtrafik istället