Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla, inte bara några få. Vi vill stärka kollektivtrafiken och se till att alla skåningar, oavsett bostadsort, ska ha möjlighet att välja att åka kollektivt

Den blygsamma resandeöknings vi såg under 2018 är inget att hänga i granen, speciellt inte när vi sätter den i relation till befolkningsökningen. Den resandeökning vi har sett under 2019 lyser lite klarare, och en del turer visar vid senaste presentation upp riktigt hoppfulla siffror. Men varför? Är det den allianspolitik vi motarbetar med indragna turer, minskad turtäthet, stänga servicekontor och höjda biljettpriser som resulterar i en resandeökning? Sämre utbud med högre pris kan väl inte ha gjort att skåningarna rest mer? Jag tror det är Greta som har spridit bilskam som ett virus över oss alla och gjort att kollektivtrafikresenärer vaknat till liv även i Skåne. Tack Greta.

För Greta och hennes generations skull vill jag se en diskussion kring hur vi ska få skåningarna att välja bussen eller ta tåget, istället för att som idag lägga fokus kring vilka linjer som har för få resenärer och på så vis inte är kostnadseffektiva o h kan läggas ner. När en sådan linje kommer i ljuset bör vi istället fråga oss, vad kan vi göra för att öka resandet på just den linjen! Allt i världen kan inte styras av lönsamhet. Ja, det kanske går lite fler skattekronor på en resa ute på Österlen mellan två byar än en tur på ringlinjen i Malmö. Men är inte del en del av kollektivtrafiken? Att vi åker tillsammans och vi fördelar resurserna solidariskt utefter vad behövs som mest?

Vänsterpartiet vill på sikt ha en avgiftsfri kollektivtrafik, en rättvisereform som ger alla möjlighet att resa oavsett ekonomiska och geografiska förutsättningar. Barn, unga och pensionärer bör resa gratis som ett första steg och vi behöver börja utreda modeller för hur detta ska ske redan nu. Många skånska kommuner har redan inför olika satsningar på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer, men vi ser orimligheten i att det finns olika förutsättningar beroende på vilken kommun man bor i, det rimmar illa med det jämlika Skåne vi strävar efter. En viktig satsning på våra unga skåningar som förvunnit är möjligheten att avgiftsfritt kunna ta del av aktiviteter och utflykter över regionen. Denna folkhälsopolitiska satsning och incitament för hållbart resande vill vi återinföra och göra permanent.

En välfungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en levande landsbygd. Avstånden i Skåne är inte särskilt stora, de vita fläckarna, där folk bor eller arbetar som inte kan nås med kollektivtrafik måste krympa. Kollektivtrafiken på landsbygden måste bli ett trovärdigt alternativ och vi måste sluta premiera snabbhet på bekostnad av indragna hållplatser.

I ”Ett Skåne för alla – inte bara några få, finns en jämlik kollektivtrafik och en kollektivtrafik som förstår att allas resvanor inte ser likadana ut. När vi lever i ett samhälle som ställer krav på service dygnet runt, borde vi inte ställa krav på kollektivtrafik dygnet runt? Kollektivtrafik är så mycket mer än bara bussar och tåg och en del av miljön och folkhälsan. Det är en förutsättning till ett jobb eller en möjlighet till en kulturupplevelse. En fungerande kollektivtrafik ger frihet att kunna bo, studera eller arbeta var du vill. Det så vi skapar ett Skåne för alla – inte bara för några få.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetmotion.

/Linda Ekelund, Regionfullmäktigeledamot och Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden.