En politik som förenar

Det går att både vara en del av bensinupproret och att gå med i dagens globala klimatstrejk. Vänsterpartiet har en politik som förenar perspektiven och gör det möjligt för människor att ha råd att leva goda liv, även där bensinbilar i dag behövs, och en plan för att ställa om till fossilfritt samhälle.

Vi har kanske tio år kvar. Tio år innan det är försent att stoppa en skenande uppvärmning av vår planet. Gör vi ingenting får det katastrofala konsekvenser för mänskligheten. Den värld vi känner till idag skulle aldrig mera bli sig lik igen.

Hundra företag var ansvariga för 71 procent av alla fossila utsläpp i världen mellan åren 1988 och 2017. Oljebolagen Exxonmobile, Shell, BP och Chevron är några av de värsta klimatbovarna. Det här är företag som tjänar astronomiska summor på att utvinna fossilbränslen. Det ligger i deras intresse att fortsätta tjäna ännu mera pengar till sina ägare. De bryr sig inte om att de samtidigt styr oss alla mot avgrunden. Det är ett skrupellöst beteende mot mänskligheten och vår planet. Vi politiker måste sätta stopp för det. Marknaden klarar inte av det själv.

Den förändringen är bara möjlig att genomföra om vi samtidigt ökar jämlikheten – minskar inkomstklyftorna och gör det möjligt att leva och bo i hela landet.

Sverige ser väldigt olika ut beroende på vart man befinner sig i landet. Kommuner emellan skiljer sig enormt vad gäller inkomstnivåer, hälsa, utbildningsresultat, tillgång till service, nivåer på kommunalskatt. Om de rikaste inte bidrar efter förmåga och staten samtidigt drar sig undan sitt ansvar, blir såväl orättvisorna och upplevelsen av dessa starkare.

Landets fattigaste kommuner finns på landsbygden medan de rikaste framförallt finns i Stockholm, med Danderyd, Lidingö och Täby i topp. Landets tio fattigaste kommuner – Årjäng, Eda och Ljusnarsberg har lägst inkomster – ligger dock alla utanför storstäderna. I många av de fattigaste kommunerna är tillgången till grundläggande service mer urholkad, eller saknas nästan helt.

När värnskatten avskaffas, det vill säga den skatt som enbart betalas av de 10 procent med absolut högst inkomster, gynnas framförallt kommuninvånarna i de rikaste kommunerna: i Danderyd får 16% sänkt skatt medan i värmländska Hagfors får 0% av invånarna sänkt skatt. Även RUT och ROT liksom ränteavdrag, som är stora poster i statsbudgeten, gynnar framförallt höginkomsttagare i storstäderna. Det är bidrag som har omvänd fördelningsprofil.

Ett Sverige för alla, inte bara de rika

Vänsterpartiet har konkreta förslag som gör Sverige mer jämlikt och samtidigt bättre rustat för de klimatutmaningar vi står inför.

Konkreta förslag för klimaträttvisa på landsbygden

Ett fossilfritt Europa, där Sverige går före

Sverige har ett historiskt ansvar för klimatkrisen och bör vara ett föregångsland i omställning till att uppnå ett fossilfritt samhälle. För att leva upp till Parisavtalets åtaganden krävs skärpta ambitionshöjningar i klimatpolitiken. Vänsterpartiet vill att regeringen tar fram en plan för ett fossilfritt Sverige. Vänsterpartiet har redan nu konkreta förslag, också för att få ett fossilfritt Europa.

Konkreta förslag för ett fossilfritt Europa