Den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren på arbetsmarknaden håller på att förändras. Med ett socialdemokratiskt styre skulle vi kunna tro att förändringarna sker till det bättre, men tyvärr innebär förändringarna en försämring för många.

Inskränkningen av strejkrätten leder till att man sätter stopp för möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande facket att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Detta försvagar arbetarnas position avsevärt.

Ironiskt nog ska lagförslaget presenteras för riksdagen den 2 maj, dagen efter arbetarrörelsens högtidsdag, men å andra sidan är högtiden slut och Socialdemokraterna kan forsätta som vanligt.

Arbetsförmedlingen ska slaktas, samtidigt som det inte finns en plan på vad som händer med alla arbetssökande som behöver stöd just nu. Någon gång i framtiden ska riskkapitalister lösa problemet. Arbetsmarknaden blir just en marknad.

Arbetsförmedlingen jobbar idag med de som behöver stöd mest, arbetssökande med funktionsvariationer, nyanlända och långtidsarbetslösa. Många småföretag, som inte har råd med HR-avdelningar eller dyra bemanningsföretag, får rekryteringsstöd av AF.

Hur många privata ”aktörer” är beredda att lägga massa resurser på rehabilitering, utredning av arbetsförmåga, integration och gratis rekrytering?

Som om detta inte är nog planerar regeringen att ”reformera” LAS till det sämre.

Vi går in i en tid när våra villkor på arbetsmarknaden ska försämras. Vi ska konkurrera ut varandra tills vi blir sjuka. När vi blir sjuka eller arbetslösa är det viktigaste, enligt den nya budgeten och den styrande regeringen, att någon tjänar pengar på det, inte att vi får rehabilitering för att kunna återgå till arbetsmarknaden.

Trots att det ser mörkt ut så finns det hopp.

Vi är hoppet, Vänsterpartiet!

Idag och alla andra dagar ska vi kämpa för bättre villkor på arbetsmarknaden och för en arbetsmarknadspolitik som gynnar många, inte bara några få!

Umihana Umihana Rašović Kasumović, Ordförande Vänsterpartiet Skåne