En arbetsgrupp i Vänsterpartiet Skåne har tagit fram ett förslag till program för hållbar utveckling i Skåne (länk nedan). Programförslaget behandlas av partidistriktets årskonferens den 23-24 mars. Medlemmar och partiföreningar i Skånedistriktet kan motionera om ändringar och tillägg man vill se i programförslaget. Motioner mailas till skane@vansterpartiet.se senast den 8 februari.

Program för hållbar utveckling