Helgen den 23-24 har Vänsterpartiet Skåne distriktsårskonferens. Plats är Järnåkraskolan, Mellanvångsvägen 1, Lund. Alla partiföreningar i Skånedistriktet skickar ombud till konferensen i proportion till sitt medlemsantal

Distriktsårskonferensen diskuterar och fattar beslut om det gångna och det kommande årets verksamhet. Denna gång kommer konferensen också att behandla valutvärdering samt ett förslag till program för hållbar utveckling.

Här nedan hittar du senaste numret av Folkviljan-Menander med distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Vänsterpartiet Skåne 2019 (sid 20 och framåt) som behandlas på konferensen. Alla medlemmar i Skånedistriktet har rätt att utifrån vars och ens uppfattning om vad som bör ändras, dras ifrån eller läggas till i verksamhetsplanen skriva motioner. Du hittar även förslag till program för hållbar utveckling. Även detta dokument går det att motionera på.

Det också bra att lägga andra motioner som rör distriktets politik och verksamhet.

Utöver enskilda medlemmar har partiföreningar rätt att motionera. Motionerna mailas till skane@vansterpartiet.se. Motionsstopp är fredagen den 8 februari.

Distriktsårskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning för partidistriktet. Enskilda medlemmar och partiföreningar har rätt att nominera inför dessa val.

Alla nomineringar sänds till distriktets valberedning på adress skanevalberedning@vansterpartiet.se utom nomineringar till ny valberedning som sänds till distriktsstyrelsen på adress skane@vansterpartiet.se. Förhandsnomineringsstopp då nomineringar senast ska vara inne är fredag den 8 februari. De nominerade ska vara tillfrågade.

Folkviljan_Menander dec.ok.ny

Program för hållbar utveckling