Lördag den 23 mars har Vänsterpartiet Skåne distriktsårskonferens. Plats är Järnåkraskolan, Mellanvångsvägen 1, Lund. Alla partiföreningar i Skånedistriktet skickar ombud till konferensen i proportion till sitt medlemsantal

Vägbeskrivning

Platsen för mötet är Järnåkraskolans matsal och har adress Mellanvångsvägen 1, 223 55 Lund. (Google maps länk)

Från Lund Central åker du Stadsbuss 1 mot Klostergården och går av på hållplatsen Lund Järnåkraskolan (resan tar ca 11 minuter och passerar 5 hållplatser)

Information

Distriktsårskonferensen diskuterar och fattar beslut om det gångna och det kommande årets verksamhet. Denna gång kommer konferensen också att behandla valutvärdering samt ett förslag till program för hållbar utveckling.

Här nedan hittar du senaste numret av Folkviljan-Menander med distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Vänsterpartiet Skåne 2019 (sid 20 och framåt) som behandlas på konferensen. Alla medlemmar i Skånedistriktet har rätt att utifrån vars och ens uppfattning om vad som bör ändras, dras ifrån eller läggas till i verksamhetsplanen skriva motioner. Du hittar även förslag till program för hållbar utveckling. Även detta dokument går det att motionera på.

Det också bra att lägga andra motioner som rör distriktets politik och verksamhet.

Utöver enskilda medlemmar har partiföreningar rätt att motionera. Motionerna mailas till skane@vansterpartiet.se. Motionsstopp är fredagen den 8 februari.

Distriktsårskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning för partidistriktet. Enskilda medlemmar och partiföreningar har rätt att nominera inför dessa val.

Alla nomineringar sänds till distriktets valberedning på adress skanevalberedning@vansterpartiet.se utom nomineringar till ny valberedning som sänds till distriktsstyrelsen på adress skane@vansterpartiet.se. Förhandsnomineringsstopp då nomineringar senast ska vara inne är fredag den 8 februari. De nominerade ska vara tillfrågade.

Handlingar

Förslag till dagordning för årskonferensen 2019

Förslag till uttalande Vänstern mobiliserar för klimatet

Motioner och motionssvar DÅK 2019

Valberedningens förslag 2019

Bokslut Henry Lindbergs stiftelse 2018-01-01 – 2018-12-31

Bokslut V Skåne 2018

BUDGET V Skåne 2019

PF-enkätsammanställning till DÅK

Rapport, väljarringning i V Skåne

Revisionsberättelse Henry Lindbergs stiftelse 2018

Revisionsberättelse V Skåne 2018

Valutvärdering 2018 Vänsterpartiet Skåne

Verksamhetsberättelse regiongruppen 2018

Verksamhetsberättelse V Skåne

Rapport från Riksdagen till distriktsårskonferensen 2019 MMJ

Riksdagsrapport till årskonferensen 2019 HG

2018 Folkviljan_Menander-dec.ok_.ny_

Program-för-hållbar-utveckling

Förslag till uttalande inför EUP