Kvinnor löper högre risk för utmattning genom dubbel arbetsbelastning i hem och på arbete och genom att ofta arbeta inom yrkesgrupper där risken för emotionell stress är hög – så som inom hälso- och sjukvård. Region Skåne utgör Skånes största arbetsgivare med sina drygt 35 000 anställda. Genom att arbeta förebyggande mot utmattning för sina anställda skulle man potentiellt kunna undvika sjukskrivningar för många skåningar.

– Läget i den skånska vården är allvarligt: vi ser det i stora underskott i sjukvården och de hårda prioriteringar det leder till i verksamheterna, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Skåne. Arbetsmiljön blir lidande och det märks när man lyssnar på den personal som bär upp vården, det är tydligt att människor mår allt sämre och faktiskt blir sjuka av sitt arbete. Vi måste bryta trenden. Det behövs stora satsningar på arbetsmiljön, där arbetstidsförkortning med bibehållen lön är en viktig del. Alltför hög arbetsbelastning, tungt ansvar för patienters mående och mycket begränsade möjligheter till återhämtning, indragen semester och övertidstimmar som aldrig hinns kompas ut – detta är verkligheten för många i dag, menar hon. Liten makt över sin egen arbetssituation är kända orsaker till arbetsrelaterad ohälsa. Det är vanliga anledningar till upplevd stress, utmattning och så småningom risk för sjukskrivning.

På operationsavdelningen i Mölndal lade man in två sextimmarspass per dag för operation istället för ett åttatimmars. Det gav fler tillgängliga operationstider, fler utförda operationer och kortade patientköerna. Personalen blev mer utvilad och orkade mer, fick fler kollegor. På Svartedalens äldreboende i Göteborg gavs mer tid till de boende med sextimmarsdagar, aktiviteterna blev fler och de anställda trivdes bättre.

– Om man är fler som delade på jobben i kortare pass får man mer tid till återhämtning, till fritid och till annat än jobb, menar Sara Svensson. Försöken i bl.a. Göteborg har visat på stora vinster för personal och patienter, man orkar mer och mår bättre. På flera håll i Skåne har personalen själva önskat arbetstidsförkortning men inte fått gehör. Vi tror att det är dags att man lyssnar.

Det är dags för stora satsningar på personalens arbetsmiljö och att korta arbetstiden med bibehållen lön är en viktig väg framåt. Därför har Vänsterpartiet lämnat in en motion till regionfullmäktige om att börja resan mot 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Du kan läsa mer om motionen här.

Är du nyfiken om vad som händer i Skåne med anledning av världsdagen för psykisk hälsa? Kolla gärna här!