Föreslå vilka du vill se som regionråd och politiska sekreterare i Vänsterpartiet Skåne

Lördag den 20 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens i Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16, Malmö, från kl 9.30. På höstkonferensen väljer ombud för de skånska partiföreningarna vilka som ska representera Vänsterpartiet på olika uppdrag i Region Skåne under den närmaste valperioden.Konferensen ska bland annat välja ett regionråd på heltid och tre politiska sekreterare.

Har du förslag på vem/vilka du vill se som regionråd eller politiska sekreterare ska du nominera till distriktets valberedning, Såväl partiföreningars medlemsmöten, styrelsemöten som enskilda medlemmar har rätt att nominera.

Nomineringar till regionråd och politiska sekreterare ska vara inkomna till valberedningen senast den 2 oktober på mail skanevalberedning@vansterpartiet.se

När det gäller övriga uppdrag så vet vi i dagsläget bara att konferensen ska välja gruppledning/arbetsutskott för regiongruppen. Så fort vi vet övriga uppdrag konferensen ska välja meddelas det här. För övriga regionpolitiska uppdrag (utöver regionråd och politiska sekreterare)

Gå tillbaka till nomineringsanmodan för regionala uppdrag här