Idag tar vården ut avgifter av människor som behandlas på tvång och mot patientens egen vilja. Detta är orimligt. Vänsterpartiet vill se en ändring på detta. När samhället övertar ansvaret för en människas vård är det också rimligt att samhället tar ansvar för eventuella patientavgifter.

Tvångsomhändertagna personer inom psykiatrin tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. De har ofta en svag ekonomi med stora skulder på grund av sin sjukdom. Att tvingas betala avgifter för tvångsvården blir en mycket tung börda även om patienten har fått en god man eller förvaltare med uppdrag att försöka reda upp ekonomin. Om inte landsting och regioner skriver av dessa skulder är risken stor att de går vidare till inkassoföretag och medför betalningsanmärkning. Många av dessa människor har mycket låga inkomster och klarar inte av denna extra belastning. Skuldsituationen försvårar dessutom patientens tillfrisknande och rehabilitering, medicinskt och socialt. Vänsterpartiet menar att avgifter för tvångsvård leder till större skada än nytta. Vårdavgifterna i den psykiatriska tvångsvården bör därför slopas. Ett antal landsting och regioner har börjat gå före i denna fråga. Senast var det Region Östergötland som tog bort avgifter och sedan tidigare är de borttagna i Landstinget i Värmland, Region Halland och Landstinget i Kalmar län.

Vänsterpartiet föreslår därför att: – att Region Skåne tar bort alla vårdavgifter inom tvångsvården

För Vänsterpartiet

Sara Svensson