Idag demonstrerar vårdpersonal, patienter, anhöriga och invånare i Sverige för en jämlik vård. Det partipolitiskt obundna nätverket “En annan vård är möjlig” arrangerar demonstrationerna. I Skåne kommer människor att samlas i Malmö på Gustav Adolfs torg klockan 14.00 för att kräva mer resurser till sjukvården. 

I Region Skåne går sjukvården med stora underskott. Över en miljard fattas bara för att täcka underskotten. Sjukvården kan idag bota och lindra sjukdomar som man förr inte trodde var möjligt. Vårdpersonal utför stordåd dagligen. Arbetsvillkoren är dock under all kritik. Det går inte en dag utan man kan läsa i tidningar om personalflykt, höga sjukskrivningstal, överbeläggningar och för långa väntetider. För Vänsterpartiet är det uppenbart att det nu krävs politiker som handlar och gör någonting åt detta.

På plats i Malmö idag är bland annat Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne, Sara Svensson.

– Jag demonstrerar idag för att tillsammans med alla andra förbannade skåningar säga att nu är det nog. Vårdpersonalen behöver fler kollegor och möjligheter till en bra arbetsmiljö. Människorna i Skåne har rätt till en jämlik vård, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

– För att solidariskt bygga en sjukvård för alla att lita på är det tydligt för oss i Vänsterpartiet att sjukvården behöver mer resurser via höjda anslag från regeringen och genom höjd skatt lokalt. Då kan vi se till att fler vårdplatser öppnas och köerna kan kortas och patienterna få en bättre vård, fortsätter Sara Svensson.

– Det är när människor går samma som vi gör idag, i hela landet som vi tillsammans kan nå förändring. Sjukvården är den politiska fråga som engagerar flest. Det är dags att lyssna och se till att sjukvården får de resurser som behövs, avslutar Sara Svensson.

 

 

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Busi Dimitriu, politisk sekreterare 044-309 32 77