Nästa år införs ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Det har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Samtidigt byggs sommarlovsstödet för aktiviteter för barn och unga ut eftersom det har visat sig bli en sådan succé och ska nu gälla alla skollov. 

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom införandet av ett statligt bidrag för att möjliggöra avgiftsfritt resande på sommarlovet för skolungdomar med den lokala kollektivtrafiken.  Bidraget ska gälla resor inom kommunen och i vissa fall kan även resor inom länet/regionen omfattas. Det kommer nu inledas en process för att ta fram en ordning för hur och vilken aktör som ska kunna ansöka om medel. 

– Detta är en oerhört positiv satsning som gör att över 80 000 ungdomar i Skåne kommer att ha möjlighet till ett aktivt och givande sommarlov samtidigt som satsningen tar oss ett steg närmre en helt avgiftsfri kollektivtrafik som länge har varit vårt långsiktiga mål säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Totalt berörs 690 000 skolungdomar i landet som från och med sommaren 2018 får möjlighet till avgiftsfritt resande.

– Malmö är den stad i Sverige med högst barnfattigdom. Jag är väldigt glad över att Vänsterpartiet har fått igenom denna satsning. Den kommer att göra stor skillnad för alla barn i Malmö som idag lever med väldigt lite resurser. Detta kan vara skillnaden på att komma iväg under sommaren eller att få stanna hemma, säger Hanna Thomé, kommunalråd för V i Malmö stad.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Hanna Thome, kommunalråd (V) Malmö 070-913 43 61

Mikael Persson, politisk sekreterare (V) 070-638 06 59