Vid sitt möte 20 juni tog regionfullmäktige beslut om nya riktlinjer för sjukresor och färdtjänst. Vänsterpartiet fick gehör för alla de förändringar som vi har drivit för att garantera alla tillgång till sjukvården. Detta är en seger för alla som använder sjukresor och färdtjänst. Riktigt bra beslut!

I grundförslaget fanns en hel del positiva förändringar från början som att asylsökande och papperslösa har rätt till sjukresa. Rätten till sjukvård måste vara reell och detta är därför en mycket välkommen förändring. Dessutom fanns en förändring med som handlar om rätten att hämtas inom 90 minuter, samt att man har tagit bort det långa samordningsfönster som tidigare har funnits.

Vänsterpartiet föreslog dessutom att man skulle ta bort skrivningen om att byte av bil kan förekomma. Vi vill inte ha en situation där människor kan bli stående i väntan på en ny bil och riskera att bli lämnad ensam i en utsatt situation.

Vänsterpartiet ville dessutom se en förstärkning av rätten att få sjukresa när man åker iväg för en så kallad second opinion eller förnyad bedömning. Denna rätt har alla i sjukvården när man är drabbad av en livshotande eller allvarlig sjukdom. Denna rätt måste vara på riktigt, storleken på ens plånbok ska inte få avgöra om man har råd att göra detta. Vi fick igenom även denna förändring.

Vänsterpartiet föreslog även några förändringar till som förstärker möjligheten att få ersättning om sjukresorna och färdtjänsten inte fungerar eller inte kom i tid. I grundförslaget stod att man hade möjlighet till ersättning. Vi fick igenom att det ska vara en rättighet.

Vänsterpartiet drev igenom:
  • Rätt till sjukresa vid förnyad bedömning/second opinion både för livshotande och allvarlig sjukdom
  • Rätt till ersättning om sjukresorna och färdtjänsten inte kom eller blev försenad.
  • Att byte av fordon inte längre ska förekomma i systemet.