Vänsterpartiets regiongrupp i Region Skåne söker en ny politisk sekreterare. 

 

Vi vill att du som söker jobbet är kreativ och självständig och har förmåga att arbeta resultatorienterat tillsammans i vårt arbetslag. Tjänsten börjar i höst och fortsätter över hela valet. Vill du vara med och bygga valrörelse i Skåne kring sjukvård och kollektivtrafikfrågor?

Vi söker dig som behärskar skrift i olika genrer såsom opinionsbildande texter, längre politiska utredande texter samt utåtriktad materialproduktion.  Det är meriterande om du har erfarenheter av organisationsarbete och utåtriktat opinionsarbete i Vänsterpartiet eller andra närliggande organisationer. Förmågan att leda och genomföra kampanjer är en styrka för tjänsten. Du bör ha kunskaper i grafisk produktion och arbetet med hemsidor och sociala medier. Erfarenheter och kompetens inom området jämställdhet, organisation och feminism är välkommet.

Du bör känna till en regions ansvarsområden.

 

Vi förutsätter att du delar Vänsterpartiets grundläggande värderingar samt att du har kunskap om och intresse för de verksamheter som bedrivs i regionen.

 

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid som avslutas 31 december 2018. Arbetstiden är oreglerad. Tillträde kan diskuteras men runt den 1 september. Lön enligt Region Skånes reglemente för politiska sekreterare.

Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2017-08-01 och den ska skickas till Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson på sara.j.svensson@skane.se.

 

Om det politiska arbetet Vänsterpartiets parlamentariska grupp i Region Skåne:

Vänsterpartiet arbetar i opposition i Region Skåne. Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor. Regionen styrs sedan valet 2014 av en minoritetsledning bestående av S och Mp.

Vänsterpartiets anställda i regiongruppen arbetar med att stötta regiongruppen i det parlamentariska arbetet, ta fram motioner, interpellationer samt arbeta utomparlamentariskt med regionfrågorna runt om i Skåne.

Vänsterpartiets regiongrupp har i dagsläget två politiska sekreterare på 80 % och en kollega på 25 %.  Arbetet leds av regiongruppens arbetsutskott och gruppledare. Kansliet finns i Kristianstad, men arbetet kan förläggas flexibelt. Den dagliga arbetsledningen sköts av gruppledaren.

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss för att bygga opinion för en socialistisk, feministisk och antirasistisk utveckling i Skåne.

 

För ytterligare information och frågor kontakta Sara Svensson: 0709-13 44 10.