Efter att ha gått igenom den revisionsrapport som kom idag samt övriga uppgifter kring Bergkvarabuss är Vänsterpartiets bedömning att förtroendet är förbrukat. Revisionsrapporten kommer med kraftig kritik på ett antal punkter kring både miljöarbetet och arbetsmiljöansvaret och då saknas en mer omfattande granskning av trafiksäkerheten eller situationen för de rumänska bemanningsanställda som bolaget tagit in, enligt Vänsterpartiets mening. 

 

Kritiken mot bolagets sätt att sköta verksamheten har kommit slag i slag de senaste veckorna och även om revisionsrapporten inte har tittat på alla de uppgifter som framkommit utan haft i uppdrag att granska gällande lagar, regler och utfästelser utifrån avtalet Skånetrafiken har med Bergkvara, ger rapporten enligt Vänsterpartiet en bild av en verksamhet som inte uppfyller de löften man gett när avtal tecknats.

 

  • Trots revisionens begränsade omfång innehåller rapporten kritik på en stor mängd punkter angående miljöarbetet, brister i arbetet med systematisk arbetsmiljö och ett antal frågetecken på det arbetsrättsliga området. Sammantaget en bild som inte kan tillåtas fortsätta, konstaterar Sara Svensson.

 

Enligt Vänsterpartiet måste nu Skånetrafiken snabbt titta på hur regionen kan bryta avtalet.

 

  • Redan på förra nämndsmötet lyftes frågan om beredskap och möjligheter för att avbryta samarbetet med bolaget. Nu måste Skånetrafiken och dess jurister sätta högsta fart för att vi snabbt ska kunna avbryta avtalet utan risk för en lång juridisk process, säger Ruzica Stanojevic, Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden.

 

Även efter revisionsrapporten finns det ytterligare frågor som behöver utredas mer djupgående. Vänsterpartiet saknas i synnerhet mer granskning gällande den faktiska trafiksäkerheten hos bolagets bussar samt den situation som bolaget låtit sina bemanningsanställda leva och verka i.

 

  • Det är bra att Skånetrafiken nu kräver externa inspektioner av företagets bussar, det ska vara säkert att åka buss. Frågan om extern inspektion och besiktning av bland annat bussar är viktig och borde lyftas även på den nationella nivån, konstaterar Sara Svensson.
  • Regionen behöver skärpa sin upphandlingspolicy ordentligt så att de avtal som tecknas håller måttet. Ordentliga krav på kollektivavtal och goda villkor för de anställda är en viktig fråga som måste in i upphandlingarna. Region Skåne måste framöver skärpa sitt arbete både med att skriva avtal men också kring uppföljningen, avslutar Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

 

Lokala initiativ

I samband med uppmärksamheten kring Bergkvara och deras tveksamma agerande både kring personal och trafiksäkerhet har Vänsterpartiet i olika kommuner runt om Skåne lyft frågan lokalt.

Eslöv

I Eslövs kommun har Vänsterpartiet krävt att skolskjutsavtalen med Bergkvara rivs upp vilket bl.a. går att läsa i denna artikel från Skånska dagbladet

Hässleholm

Partiföreningen i Hässleholm har tillsammans med Eslövs partiföreningen även gjort ett uttalande i tidningen Frilagt där man kräver att avtalen med Bergkvara sägs upp, uttalandet går att läsa på denna länk.

Malmö

Vänsterpartiet i Malmö har valt att skriva en enkel fråga angående skolutflykter som körs av Bergkvara som går att hitta på denna länk.

Region Skåne

Därtill har även Vänsterpartiets gruppledare i Regionfullmäktige, Sara Svensson vid ett antal tillfällen uttalat sig till media och krävt att avtalen rivs upp vilket går att läsa om här och här.