Hur vi skapar en välfärd att lita på? Det är frågeställningen när Vänsterpartiet Malmö bjuder in till välfärdskonferens den 9 april. Deltar gör fackförbund, gräsrotsaktivister, forskare och politiker. Fritt inträde men begränsat antal platser – föranmäl dig idag. Välkommen!

Program

Söndagen den 9 april på Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10b i Malmö. Anmäl dig via det digitala anmälningsystem Zetkin: Anmälan till Välfärdskonferensen eller maila till malmo@vansterpartiet.se

Kl 09:30 Registrering, mingel och kaffe

Kl 10:00 Invigning.

Gunilla Ryd från Vänsterpartiet Malmös styrelse hälsar välkommen

Trubaduren och vissångaren Kiki Nilsénius spelar.

Kl 10:15 Framtidens sociala arbete

Hur ska socialtjänsten organiseras för att på bästa sätt ge stöd och skydd åt de som behöver? New Public Management innebär svällande administration, ökande arbetsbördor och stress för de anställda. Nuvarande styrsystem skapar avstånd och likgiltighet inför klienterna. Hur skapar vi en god arbetsmiljö för socialsekreterarna?

Deltar gör:

 • Emelie Johansson. Ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö Stad
 • Katrin Skatt Gåvertsson. Facklig sekreterare på Akademikerförbundet SSR i Malmö Stad
 • Claudia Velásquez. Socionom, aktiv inom Vision och Nätverket Socialistiska socionomer
 • Samtalsledare: Hanna Thomé, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö

Kl 11:20 En sjukvård att lita på

Vilka är förutsättningarna för att vi ska få en sjukvård att lita på nu och i framtiden?

Deltar gör:

 • Stefan Lindgren. Ordförande för Läkaresällskapet
 • Karin Rågsjö. Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson Vänsterpartiet
 • Sara Svensson. Gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne
 • Samtalsledare: Agneta Lenander. Sjuksköterska och ledamot (v) av fullmäktige i Region Skåne

Kl 12:30. Lunch

Soppa och bröd serveras i cafédelen, kostnadsfritt för alla föranmälda deltagare.

Kl 13:30. Arbetsplatskamp inom välfärden

Hur kan arbetare inom välfärden organisera sig och ta strid för bättre villkor? Hur ser förutsättningarna ut för arbetsplatskampen inom välfärden?  Frances Tuuloskorpi inleder utifrån bokserien ” Folkrörelse på arbetsplatsen”.

Deltar gör:

 • Frances Tuuloskorpi. Redaktör för bokserien ”Folkrörelse på arbetsplatsen”
 • Agneta Lenander. Aktiv inom Vårdförbundet, en av de pådrivande i motståndet mot nedläggningen av Landskrona Lasarett 2013.
 • Paula Mulinari. Lektor vid Malmö Högskola, forskar om vardagsmotstånd på arbetsplatser.

13:30 Välfärden och skattepolitiken (sal 4)

Samhället blir rikare och rikare men välfärden sätts på ständig svältkur. Hur hänger det egentligen ihop? 46 miljarder kronor försvinner varje år från Sverige till skatteparadis varje år och vi har ett skattesystem som är riggat för de rika. Hur skapar vi ett rättvist skattesystem där välfärden får utrymme att växa? Daniel Sestrajcic inleder med utgångspunkt i Vänsterpartiets 11-punktsprogram mot skatteflykt.

Deltar gör:

 • Daniel Sestrajcic. Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson Vänsterpartiet .
 • Gunilla Andersson. Aktiv i Nätverket för gemensam välfärd.

Kl 14:30 Välfärdsmedley

 • “Sex timmars arbetsdag – tidernas välfärdsreform”. Ana Rubin
 • ”Välfärden och pensionärerna” Barbro Johansson
 • ”Välfärdsarbetare, organisera dig!” med Patrik Strand, aktiv i Kommual på SUS Malmö

Kl 15:00. Kaffe och fika

Serveras i cafét

Kl 15:30 Vad händer med Malmökommissionen?

“Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö” (i folkmun känd som Malmökommissionen) avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna sin slutrapport och ett 60-tal rekommendationer för en minskad ojämlikhet och ökad välfärd. Vad har hänt sedan dess?

Deltar gör:

 • Mikael Stigendal. Professor i sociologi vid Malmö Högskola och en av kommissionärerna
 • Martina Skrak. Kommunalråd Vänsterpartiet i Malmö Stad