Avgiftshöjningar och egenavgifter präglade regionfullmäktiges sammanträde i veckan. Vänsterpartiet var ensamma i motståndet mot dessa avgifter som slår hårdare mot människor med mindre inkomster. Regionfullmäktige avslutades med interpellationer om asylsökandes möjligheter att leva bra liv i Sverige.

Samma dag som de förra avgiftshöjningarna införs i Skånetrafiken fattas beslut om ytterligare höjningar i form av ett nytt högre pris för ombordavgift. Därmed blir detta tredje höjningen av kollektivtrafiksavgifterna sedan mandatperiodens början.

Vänsterpartiet ser positivt på att betala med bankkortet, det ökar tillgängligheten. Men det är ordinarie taxa som ska gälla. Kalmar län införde detta men fick efter en månad backa angående prishöjningen eftersom avgifter på kortbetalning inte är tillåtet.

– Istället för att höja avgifterna vill vi rusta kollektivtrafiken med lägre priser och bra tillgänglighet, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Beslut fattades också om att införa en egenavgift på 300 kr för tyngdtäcken. Hittills har detta varit kostnadsfritt. Vänsterpartiet menar att det är orimligt att införa en så stor avgift på ett bräde. Vänsterpartiet vill hellre utreda möjligheterna till ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.

För ett tag sedan blev medicin för barn avgiftsfritt, tack vare Vänsterpartiets uppgörelse med S och MP i riksdagen. Det är därför extra olyckligt att i ett läge när medicin är avgiftsfritt för barn införa en kostnad för hjälpmedel.

– Medan nationella reformer underlättar för barnfamiljer, försvårar Region Skåne för desamma. Vänsterpartiet nationellt lyckades få igenom gratis medicin för barn upp till 18 år. Det är vi oerhört stolta över. Regionens förslag blir kontraproduktivt, säger Agneta Lenander, ledamot (V) regionfullmäktige.

Även utprovning av hörapparater kommer att få en avgiftshöjning, denna gång från 900:- till 1000:-.

– Detta kan tyckas vara en marginell höjning på en redan dyr apparat men exempelvis 50% av alla kvinnor som pensioneras kommer ut i fattigpension, en stor grupp som inte har 100-lappar att avvara, säger Saima Jönsson Fahoum, ledamot (V) regionfullmäktige.

– Jag blir besviken på den politiska riktning Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att gå. Region Skåne höjer avgifter på löpande band nu. Detta drabbar framförallt människor med små inkomster. Det vore mycket bättre att solidariskt höja regionskatten, avslutar Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Slutligen hade Sara Svensson lagt en interpellation om att Region Skåne ska ta initiativ till samtal med Migrationsverket för att diskutera busskort till asylsökande. Många asylboende ligger utanför städerna i Skåne och de asylsökande isoleras. Med migrationsöverenskommelsen som i praktiken innebär att människors liv pausas på väldigt lång tid och kommer att få svårt att återförenas med sina familjer är det enligt Vänsterpartiet viktigt att regionen är innovativ för att underlätta situationen, nu när den nationella politiken inskränker rätten att söka asyl. Svaret från Socialdemokraterna var korthugget och de menar att det är en fråga för staten.

– Jag blev förvånad över svaret. Jag hoppades att S i Region Skåne skulle se möjligheten att göra en insats för de asylsökande i Skåne. Migrationsöverenskommelsen gör livet svårt för de asylsökande i Sverige, och förvägrar andra att använda sin rätt att söka asyl. Det är skamligt det som sker i Sverige och världen just nu, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.