Kollektivtrafiken i Skåne har varit föremål för debatt så länge vi kan minnas. Priserna har sedan Skånetrafiken bildades 1998 ökat orimligt i förhållande till pris och löneökningar i övrigt.

Den enda ljusglimten som skåningar utan feta löner har haft har varit sommarkortet, där en får åka fritt i Skåne till ett fast pris. Trots att även priset på det tyvärr har höjts årligen har det relativt sett varit billigare att åka under sommaren och många familjer har kunnat upptäcka Skåne och ha mindre semestrar till ett överkomligt pris.

Sommarkortet bygger tyvärr på en kärnfamiljsstruktur av förlegade mått. Ensamstående föräldrar utesluts ur en viktig del av välfärden då familjerabatten bara gäller om två vuxna åker med. Är en ensam med sitt/sina barn blir det till att betala avgift för alla barn över 7 år. Som ensamstående är redan levnadskostnaderna högre när det gäller bostad, mat och andra löpande utgifter. Vi vill inte se att de skillnaderna ökar genom Region Skånes prissättning.

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att minska skillnader i levnadsvillkor och möjliggöra för fler att aktivt ta del av samhället. I riksdagens budget fick till exempel Vänsterpartiet igenom att underhållsstödet för ensamstående höjdes för första gången på många år.

Under våren fortsätter vi detta arbete. Vi kommer aktivt driva på för att vårt förslag om att även ensamstående ska ha möjlighet att ta med upp till tre barn när de reser med sommarkortet ska bli verklighet i Region Skåne.

På så sätt kommer fler att kunna ha en meningsfull fritid under sommaren, fler barn kan besöka nya platser, fler familjer kommer att kunna variera sin sommar, fler kommer att ha råd och möjlighet att resa runt i Skåne.

För oss är det en självklarhet att välfärden ska komma alla till godo och då är det också självklart att ensamstående föräldrar inte ska exkluderas från den möjlighet som sommarkortet innebär.

Sommarkortet har sett olika ut genom åren men är i dagsläget utformat så att resenärer kan resa inom Skåne för 625 kronor under perioden 15 juni till15 augusti. Med två kort kan resenärerna ta med sig tre barn upp till 20 år.

 

Sara Svensson och Ruzica Stanojevic

Artikeln har tidigare publicerats i Kristianstadsbladet.