Det finns många anledningar som gör att människor hamnar i missbruk. För att hjälpa människor ur missbruk och psykisk ohälsa krävs en bred och kunskapsbaserad politik, istället för enkla lösningar, moralism och bestraffningar. Sociala investeringar i tid kan göra att enskilda individer slipper år av missbruk och problem, samtidigt som forskning pekar på att tidiga insatser är effektivare både för den enskilde och för samhället.

Välkommen till ett seminarium om missbruk, sociala investeringar och vänsterns politik för en mänsklig social- och sjukvårdspolitik.

 

Program:

10.00 Inledning av Björn Fries och Sara Svensson

10.30 Missbruk: Individ vs struktur, Philip Lalander, forskare på MAH

11.00 Kvinnor och missbruk, Leili Lanemeth, Lunds Universitet

11.30 Fria vårdvalet LARO i Skåne, Björn Johnson forskare MAH

Fika

12.30 Att jobba med missbruk, Magnus Andersson, Stiftelsen Comestas stödboende i Malmö och Solstenens LARO-mottagning i Lund, samt Frida Karlsson, kurator/socionom

13.00 Brukarens inflytande, Inger Forsgren Ordf RFHL/Bengt Palm RFHL Malmö

13.45 Samtal och frågor

14.30 Avslutning

 

När: lördag 12 december, kl 10:00–14:00

Plats: Röda Huset, Industrigatan 4, Malmö