Solidariteten är stor i det svenska samhället. Människor vill gärna bidra och tillsammans genom skatten betala för att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Idag är sjukvården i Skåne underfinansierad, och vi möter en stor förståelse för att skatten behöver höjas när vi pratar med medborgare. Ändå leker politikerna i regionen maktspel istället för att ge den krisande sjukvården i Skåne en nystart.

Idag blir de äldre fler, det föds fler barn och de sjuka får vänta för länge. Sjukvården som finns att tillgå är ojämlikt fördelad. Din utbildningsnivå och bakgrund avgör din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks.

Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Sjukskrivningarna ökar lavinartat och människor söker sig till andra arbetsgivare som kommunen eller bemanningsföretag. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Idag har 600 skåningar väntat i över 1 år på operation. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda. Underskotten ligger på flera hundra miljoner kronor. Detta är onekligen en krisartad situation som kräver agerande. Detta är en situation som har byggts upp under åtta av blågrönt styre. Det är en situation som ger stängda operationssalar, stängda vårdplatser och överbelastad vårdpersonal. Det är en situation som drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Det är också en situation som det inte går att spara sig ur, den kräver mer – inte mindre resurser.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser för att kunna öka kvaliteten, se till att skåningarna får behandling och som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet sätter solidaritet i främsta rummet och vill därför höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs resursförstärkningar och så länge vi har en regering som inte heller höjer statsbidragen nämnvärt kan dessa resurser bara komma genom en höjning av skatten i regionen. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar.

Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Med fler vårdplatser kan vi också skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda vilket kommer att göra det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne och som en positiv bieffekt också minska behov av inhyrd personal. Då kan vi tillsammans dra nytta av allas engagemang för att nå framåt. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka. Detta är ett konkret sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen och minska sjukskrivningarna. Genom denna skattehöjning kan Vänsterpartiet dessutom hålla kvar biljettpriset på samma nivå som tidigare i kollektivtrafiken, kan satsa på fler busslinjer i små orter och förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken för pensionärer i lågtrafik.

För att lösa krisen behövs en rejäl skattehöjning och ett nytt sätt att arbeta i den skånska sjukvården. Istället har vi en situation där alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna fällde S och MP:s förslag till skattehöjning på 30 öre. Det gör att vi nu har tre förslag som alla i olika grad fortsätter på det tidigare blågröna styrets effektiviserings- och nedskärningsspår, S och MP:s budget utan skattehöjning, alliansens budget och Sverigedemokraternas budget. Det är den politik som har satt sjukvården i Skåne i denna sits från början. Det är dags att börja ta ansvar för situationen. Skåningarna förtjänar bättre.

Sara Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

Artikeln har tidigare publicerats i som debattartikel i Skånska dagbladet 151024