Nu kör Vänsterpartiet Skåne igång vår sjukvårdskampanjvecka om behovet av resurser till den skånska sjukvården.

Alliansen och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak på regionstyrelsemötet och fällde Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag på 30 öre skattehöjning. Detta innebär att huvudförslaget till budget saknar skattehöjning. Ni kan läsa mer om detta här: Blåa och bruna partier röstade ner skattehöjning.

Vänsterpartiets budgetförslag innebär en skattehöjning på 80 öre. Det skulle ge sjukvården och regionen 2 miljarder att bygga en sjukvård och kollektivtrafik att lita på.

Vårt förslag på 80 öres skattehöjning är det stora alternativa förslaget till budget i regionen. Det är ett bra läge för oss att gå ut och bygga opinion. Ni hittar flygbladet som vi kommer att dela ut här och en lite längre argumentationssamling.

Många partiföreningar är redan på banan och har planerat, och för er som inte har det – tveka inte. Vi kan ordna flygblad till er så att ni också kan vara med och dela. Flygbladen är gratis och finns på distriktsexpeditionen eller kan postas ut.

Vi ses på gator och torg i nästa vecka!

 

Helsingborg

Fredag 23 oktober 11:30-13:00 står vi vid Helsingborgs Lasarett, mer information finns på Facebook.

Lördag 24 oktober 10.30 ses vi på lokalen, Södergatan 65, och går till Stadsparken där vi delar ut material om vår regionalpolitik. Klockan 12 håller Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne tal. Mer information finns på Facebook.

Kristianstad

Onsdag 21 oktober 11:30-13:30, flygbladsutdelning utanför gallerian.

Lund

Fredag 23 oktober 15:30-17:30, flygbladsutdelning på SUS, vid stora ingången till Blocket.

Malmö

På kampanjverktyget www.zetk.in kan du anmäla dig till samtliga aktiviteter, klicka på “Aktionsdagar för sjukvården 23-27 oktober”. Mer information finns också på Facebook.

Fredag 23 oktober, tre pass med flygbladsutdelning på knutpunkter runtom i city.

Lördag 24 oktober, torgmöte utanför Victoriateatern, på S Förstadsgatan 18. Vi börjar klockan 14 och hör bland andra Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, och Elin Rutqvist, sjuksköterska på UMAS och styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö, tala om krisen i vården och Vänsterpartiets politik för en bättre offentlig vård.

Tisdag 27 oktober, tre pass Kaffe & Politik på utvalda ställen runt UMAS.

Ängelholm

Fredag 23 oktober 14:00, flygbladsutdelning på Stora torg.

 

 

Aktuella motioner från Vänsterpartiet

På regionfullmäktige i oktober kommer förutom budgetdiskussionen en motion från oss upp om att återta Öresundstågen i egen regi. Delta gärna i opinionsarbetet kring denna fråga. Du hittar motionen här: Öresundståg AB och den regionala tågtrafiken. Socialdemokraternas och Miljöpartiets svar hittar du här: motionssvar.