När du behöver vård ska du kunna lita på att du får den i tid. Du ska veta att du möter personal med de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb. Idag är det inte så. Vänsterpartiet föreslår därför en stor resursförstärkning till sjukvården i Region Skånes budget för 2016.

Vänsterpartiet står för en solidarisk politik. Istället för privatiseringar vill vi göra miljardsatsningar på att bygga upp den skånska sjukvården. Vänsterpartiet vill anställa fler, höja de låga lönerna och se till att det finns vårdplatser till alla. Vi vill bygga en sjukvård att lita på.

Vänsterpartiet vill höja skatten med 80 öre till regionens budget. Skatten för 2016 hamnar då på 11,49 kr. Det innebär 100 kr mer att betala för en person som tjänar 20 000 i månaden. För regionen ger det 2 miljarder till sjukvården. Det innebär att regionen kan ta stora steg mot en jämlik och jämställd vård i Skåne.

– Regionen behöver göra stora satsningar på en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Det är dessa satsningar som kan ge bättre kvalitet, fler kollegor, fler vårdplatser, och sänka kostnaderna för sjukskrivningar. Om vi ska nå dit behöver vi skattehöjning, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

– 30 timmars arbetsvecka är framtiden. Vi vill starta arbetet nästa år med att 6 avdelningar i Skåne inför detta. För arbetsmiljön och personalens skull. Och för patienterna. En god arbetsmiljö är viktig för att sjukvården ska fungera, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Vänsterpartiets budget offentliggörs i sin helhet den 20 oktober.

För mer information kontakta:

Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Mikael Persson politisk sekreterare 0706-38 06 59